UITGEVER

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 III-1 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie delen wij u mee dat deze site eigendom is van:

SIREM SAS
Chemin du Pilon
Saint Maurice de Beynost
01708 MIRIBEL Cedex<
Frankrijk

Geregistreerd bij de RCS van Bourg en Bresse onder nummer 351 138 169

Teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, geluiden, animaties en video’s evenals hun beschikking op SIREM-websites zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming en andere beschermingswetten. Het is verboden de inhoud van onze websites te kopiëren, verspreiden of wijzigen voor commerciële doeleinden of om toegang te verlenen aan derden. Bovendien bevatten SIREM-websites beelden die onder het auteursrecht van derden vallen.

MERKENREGISTRATIE

Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken op SIREM-websites wettelijk beschermd. Hieronder vallen SIREM-merken, typeplaatjes, logo’s en emblemen. De handelsmerken en ontwerpelementen die op onze pagina’s worden gebruikt, zijn het intellectuele eigendom van SIREM.

GARANTIE

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. SIREM kan echter niet garanderen dat de informatie in de informatie foutloos en volkomen accuraat is. SIREM sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

LICENTIES

Het intellectuele eigendom op de SIREM-website, zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten, wordt door de wet beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van intellectueel eigendom van SIREM of derden.

JURIDISCHE INFORMATIE

SIREM bedankt u voor uw bezoek aan deze website en voor uw interesse in haar producten. Alle persoonlijke gegevens die op de SIREM-website worden verzameld, worden alleen opgeslagen en verwerkt voor het exclusieve doel van uw individuele tracking, het verzenden van informatie over onze producten of het indienen van aanbiedingen van onze producten

 

CNIL-VERKLARING

Omdat de SIREM-website persoonsgegevens van haar gebruikers verzamelt, is er een voorafgaande verklaring afgelegd aan het CNIL, geregistreerd onder ontvangstnummer 1274358.

 

VERTROUWELIJKHEID VAN INDIVIDUELE INFORMATIE

De informatie die op deze site kan worden verzameld in reactie op onze vacatures is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van aanvragen door SIREM.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van Wet 78-17 van 6 januari 1978 hebt u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te communiceren, te corrigeren, bij te werken en te verwijderen. Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek per e-mail of per post verzenden naar het volgende adres:
Afdeling Human Resources
SIREM SAS
Chemin du Pilon
Saint Maurice de Beynost
01708 MIRIBEL Cedex
Frankrijk